preskoči na sadržaj

Gimnazija Petra Preradovića

Login

Samovrednovanje

 

Popisi udžbenika za školsku godinu 2015./2016.

Javni pozivi za organizaciju izvanučioničke nastave i ekskurzija

Okvirni vremenik pisanih provjera postignuća

 

 

 

Književna ispitna djela za školski esej u šk. god. 2013./2014. za višu razinu ispita

  Autor Naslov djela U knjižnici web škole eLektire
1. Camus, A. Stranac 16 NE NE
2. Dostojevski, F. M. Zločin i kazna 31 NE DA
3. Držić, M. Dundo Maroje 35 DA DA
4. Flaubert, G. Gospođa Bovary 22 NE DA
5. Goethe, J. W. Patnje mladog Werthera 26 NE NE
6. Kafka, F. Preobražaj 28 DA NE
7. Krleža, M. Povratak Filipa Latinovicza 43 NE NE
8. Krleža, M. Gospoda Glembajevi 34 NE DA
9. Marinković, R. Ruke (novele: Ruke, Zagrljaj, Anđeo, Prah) 15 NE NE
10. Cihlar Nehajev, M. Bijeg 16 NE DA
11. Poe, E. A. Crni mačak 22 DA DA
12. Salinger, J. D. Lovac u žitu 30 NE NE
13. Sofoklo Antigona 41 DA DA
14. Šimić, Antun Branko Preobraženja 13 NE DA
15. Šoljan, Antun Kratki izlet 48 NE NE

Datum izmjene popisa: 29. 10. 2013.

 

Književna ispitna djela za školski esej u šk. god. 2013./2014. za nižu razinu ispita

  Autor Naslov djela U knjižnici web škole eLektire
1. Boccaccio, G. Dekameron (Uvod, 1. dan 1. novela, 2. dan 3. novela) 29 DA DA
2. Goethe, J. W. Patnje mladog Werthera 26 NE NE
3. Cesarić, D. Lirika 14 NE NE
4. Gundulić, I. Dubravka 19 DA DA
5. Ibsen, H.                      Nora 23 DA DA
6. Krleža, M. Gospoda Glembajevi 34 NE DA
7. Matoš, A. G. Pjesme 26 NE DA
8. Novak, V. Posljednji Stipančići 34 NE DA
9. Sofoklo Antigona 41 NE DA

Datum izmjene popisa: 29. 10. 2013.

 

preskoči na navigaciju