preskoči na sadržaj

Gimnazija Petra Preradovića Virovitica

Što treba znati o državnoj maturi
  Pročitajte najvažnije o državnoj maturi sa stranice Tour de matour

 


Što je državna matura?

Državna matura je obvezni završni pismeni ispit koji učenici gimnazija polažu na kraju svog srednjoškolskog obrazovanja. Cilj državne mature je provjera i vrednovanje postignutih znanja, vještina i sposobnosti učenika koje su stekli tijekom obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi prema propisanim nastavnim planovima i programima.

Na temelju rezultata državne mature, objektivno i nepristrano se ocjenjuje znanje svakog pojedinog učenika te se tako dobiva usporediva ocjena svih učenika u Republici Hrvatskoj, čime se omogućava pravedniji pristup nastavku školovanja kao i zapošljavanju.
 

Tko polaže državnu maturu?
Obvezu polaganja državne mature od školske godine 2009./2010. imaju učenici gimnazija, dok učenici strukovnih i umjetničkih škola državnu maturu polažu samo ako planiraju nastaviti svoje obrazovanje na nekom od visokih učilišta. Učenici strukovnih i umjetničkih škola čije srednjoškolsko obrazovanje traje najmanje četiri godine, obavezni su na kraju srednjoškolskog obrazovanja izaditi i obraniti završni rad u organizaciji i provedbi škole.

S položenom državnom maturom učenici gimnazija stječu srednju školsku spremu, a učenici strukovnih i umjetničkih škola srednju stručnu spremu.


Državna matura za osobe koje su četverogodišnje srednje obrazovanje završile prije 2010. godine
Kandidati za studij koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili prije 2010. godine, a još nisu navršili 24 godine, također polažu ispite iz obaveznog i izbornog dijela državne mature. Ti kandidati polažu one predmete koje zahtjevaju visoka učilišta na koja se kandidati želi prijaviti. No, na visoka učilišta se mogu prijaviti i ako ne polože te ispite, ali u tom slučaju ne dobivaju bodove koji se odnose na taj dio vrednovanja, već za upis konkuriraju samo s ocjenama koje su stekli tijekom srednjega obrazovanja.
 
Kandidati za studij koji su navršili 24 godine moraju provjeriti na visokom učilištu postoje li za njih posebni uvjeti upisa i posebna kvota za upis. Ako ne postoje, za njih vrijede ista pravila kao i za kandidate mlađe od 24 godine.
 

Državna matura za osobe koje su srednju školu pohađale izvan Republike Hrvatske

Kandidati za studij koji su najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske, a u državi koja ima uspostavljen sustav vanjskoga vrednovanja srednjeg obrazovanja, mogu se prijaviti na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, pri čemu se njihovi rezultati završnih ispita priznaju kao rezultati ispita državne mature, no moraju ispuniti i ostale uvjete koje je propisalo pojedino visoko učilište.

Kandidati za studij koji su najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske, u državi koja nema uspostavljen sustav vanjskoga vrednovanja srednjeg obrazovanja, polažu ispite iz predmeta čije rezultate visoka učilišta koriste u svrhu rangiranja kandidata pri upisima na studijske programe, a koji su po sadržaju jednaki ispitima državne mature.
 

Tko provodi državnu maturu?

Državna matura se razlikuje od školske mature po tome što ju u suradnji sa školom provodi potpuno neovisno tijelo u sustavu obrazovanja pod nazivom Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja obavlja poslove vanjskoga vrednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima.

Važnu ulogu sa strane škole u pripremi i provedbi državne mature ima školsko ispitno povjerenstvo koje čine ravnatelj škole i šest članova iz reda nastavnika od kojih je jedan ispitni koordinator.


Kada i kako se polaže?

Državna se matura u cijeloj Hrvatskoj provodi na isti dan, u isto vrijeme te pod jednakim uvjetima i kriterijima za sve učenike. Način organiziranja i provođenja državne mature je strogo definiran te ne dopušta neprimjereno ponašanje.

Državna matura se sastoji od obveznoga i izbornog dijela. Ispite iz obveznog dijela mature moguće je polagati na dvije razine; A - višoj i B - osnovnoj. Polažu se tri obavezna predmeta i izbornih predmeta prema želji.


Priprema za državnu maturu

Ispitni katalozi također mogu poslužiti kao velika pomoć u pripremi za državnu maturu. Oni predstavljaju svo gradivo koje ulazi u državnu maturu odnosno teme koje se mogu pojaviti kao ispitna pitanja na ispitima državne mature, a isto tako sadrže i ogledne primjerke samih ispita državne mature.


Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Obavijesti
ESI
Zajedno kroz prirodoslovlje

Kurikulumi i priručnici

Kurikulumi i priručnici fakultativnih nastava projekta Zajedno kroz prirodoslovlje

Stem za svakog

 

 

CMS za škole logo
Gimnazija Petra Preradovića Virovitica / Trg bana Josipa Jelačića 16, HR-33000 Virovitica / www.gimnazija-ppreradovica-vt.skole.hr / ured@gimnazija-ppreradovica-vt.skole.hr
preskoči na navigaciju